Maymun ile Tilki Yazdır
Sesli Masal Dinle

No mp3 file foundBaşlatmak için PLAY tuşuna basın.

 

Ormanların birinde yaşayan bir maymun varmış. Ağaçların dalından bir diğerine atlamayı sarmaşıklara sarılıp yükseklere tırmanmayı çok severmiş. Kıpır kıpır hiç yerinde duramazmış. Bir gün uzun kabarık tüylü tilki ile karşılaşmış. Tilki onun gibi ağaçlarda yaşamayı bilmiyormuş ama maymuna göre o kadar hele kuyruğu o kadar hoşmuş ki. Maymun onunla arkadaş olduğu için övünüp duruyormuş. Tilki ise gülerek maymuna türlü şeyler anlatıyormuş. Ormanın en kurnaz en çıkarcı hayvanı olduğu için maymundan da yararlanacağı günün geleceğini düşünüyormuş. Tatlı dili ile maymunu çıkamadığı ağaçlara tırmandırıyor, istediği her türlü meyveyi yiyebiliyormuş. Bu arada da maymun tilkinin çalıların arasına kurduğu tuzaklara öteki hayvanlara oynadığı oyunlara şaşkınlıkla bakıyor, her davranışına hayran oluyormuş. Kurnazlığın büyük bir yetenek olduğunu düşünüyormuş.

Gün geçtikçe tilkinin davranışları maymunu daha çok sarmaya başlamış. Yanından hiç ayrılmaz olmuş. Maymunun annesi oğlunun tilki ile arkadaşlığından hiç mi hiç hoşnut değilmiş. “kötü arkadaşın sana yararı değil zararı olur” diyormuş. Ama dinleyen kim. Maymun tilkinin ağzına bakıyor o ne yaparsa doğru yaptı zannediyormuş. Günlerden bir gün tilki maymuna “Bak canım, bugün istersen balık yiyelim. Ama ben yüzme bilmiyorum. Sen yardım edersen balık avlayabiliriz.” Demiş. Maymun tilkinin isteğine boyun eğmiş. Zaten ona o kadar hayranmış ki karşı gelmeyi düşünmüyormuş bile. Tilkinin öğrettiği gibi doğru ormana gitmiş. Irmağın ortasına doğru kollarını uzatmış bir ağaca tırmanmış oradan da aşağıya sakmış. Sulara daha önceden hazırladıkları ince sarmaşıklardan ağı germiş. Suların akıntısı ile aşağılara inen balıklar bu sarmaşıktan ağa takılıyorlarmış. Maymun balık geldikçe hemen ağı yukarı çekiyormuş, sonra da balıkları tek tek toplayarak kıyıda bekleyen tilkiye fırlatıyormuş. Böylece epey balık yakalamışlar. Sevincinden ne yapacağını bilemiyormuş maymun. Biraz sonra sevgili arkadaşıyla kendilerine çekicekleri balık ziyafetini düşündükçe ağzı sulanıyormuş. İşte bu sırada sevincinden mi avın heyecanından mı bilmiyorum, dengesini yitirdiği gibi azgın sulara yuvarlanıvermiş. Bata çıka akıntı ile sürüklenirken bir yandan da tilkiyi yardımına çağırıyormuş. Ama tilki maymuna aldırmadan balıkları tek başına atıştırmaktaymış. Bir süre sonra maymun bir ağaç kütüğüne tutunarak suyun yüzünde kalabilmiş. Binbir güçlükle kıyıya yanaşmış. Sonra da ağlaya sızlaya annesinin yanına gitmiş. Başına gelenleri bir bir anlatmış. Annesi de;
-Gördün mü yavrum. Ben sana kötü arkadaş insanı yarı yolda bırakır demedim mi? Onun kötülüğü bütün ormanda dilden dile dolaşıyor. Hem seni maşa gibi kullanmış hem de başın sıkışınca yardımına koşmamış. Bundan sonra tehlikeli arkadaşlıklara girişme,
Diyerek ona öğüt vermiş. 
adobe flash player
template
joomla